• VÅRA LOPP
  • ANMÄLAN
  • Start & Resultatlista
  • KONTAKT
  • ALLMÄNNA VILLKOR

BANINFORMATION 30/60KM - MOTION & TÄVLING (H/D Senior, H/D Sport & P/F 15-16år)
Ett varv mäter ca 30 km. Start och målgång sker i Kalmarsundsparken. Här finns även toaletter och möjlighet att fylla på vattenflaskor samt spola av cykeln. Loppet går mestadels på stigar, skogsvägar och en del asfaltspartier. Stigarna är lätta ur ett tekniskt perspektiv. Terrängen är största dels plan med några kortare kuperade partier.  Depå finns i samband med varvning.

Länk Google maps: Karta 2024  

 

TÄVLINGSKLASS H/D SENIOR 60km
Anmälan mellan 1/2-31/3, 495:-
Anmälan mellan 1/4-5/5, 595:-
Efteranmälan 6/5-18/5, 695:-

TÄVLINGSKLASS H/D SPORT 30km
Anmälan mellan 1/2-31/3, 395:-
Anmälan mellan 1/4-5/5, 495:-
Efteranmälan 6/5-18/5, 595:-

TÄVLINGSKLASS UNGDOM SPORT 9-14år
Anmälan mellan 1/2-31/3, 150:-
Anmälan mellan 1/4-5/5, 200:-
Efteranmälan 6/5-18/5, 300:-

TÄVLINGSKLASS P/F 9-16år
Anmälan mellan 1/2-31/3, 150:-
Anmälan mellan 1/4-5/5, 200:-
Efteranmälan 6/5-18/5, 300:-

MOTIONSKLASS H/DAnmälningsavgift 30 kmAnmälan mellan 1/2-31/3, 395:-
Anmälan mellan 1/4-5/5, 495:-
Efteranmälan 6/5-18/5, 595:-

Anmälningsavgift 60 km
Anmälan mellan 1/2-31/3, 495:-
Anmälan mellan 1/4-5/5, 595:-
Efteranmälan 6/5-18/5, 695:-

BRA ATT VETA OM VÅRA MTB LOPP

ANMÄLAN
Fram till 23.59 söndag 5/5 går det att anmäla sig till Hansa Bygg Grand Prix Kalmar MTB  via vår hemsida under fliken ”Anmälan” här ovan.

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan är möjlig i mån av plats. Detta görs via EST Mika Timinigs onlineanmälan fram till 60 min innan tävlingen startar på tävlingsdagen. Den extra avgiften vid efteranmälan är 100 kr. Anmälan görs via onlineanmälan.

REGISTRERINGVi ombeder samtliga deltagare att hämta ut sina nummerlappar så tidigt som möjligt. Från kl. 07.00 vid sekretariatet på Tävlingsdagen.

INNVALLNINGInvallning i fållor sker ca 30 min innan start.

OBS: Ingen möjlighet till persedelförvaring.

DEPÅDet finns depå längs banan som erbjuder service, vätska, frukt m.m. Observera att det inte finns toaletter vid depån.

OLYCKAVid oförutsedd händelse längs bansträckningen uppmanas de deltagande att rapportera detta till tävlingsledare Ulf Persson vid allvarligare olycka ring 112.

MÅLVid målgång bjuds alla deltagare på Goodiebag med energi & dryck.

DOKUMENTATION Vi kommer ha fotografer och filmteam på plats för att dokumentera loppet. Materialet kan komma att användas i vår marknadsföring och/eller publiceras i nyhets- och annonsmaterial. Om du inte känner dig bekväm i detta, vänligen kontakta oss på info@hansagp.se så ser vi till att inte använda dessa bilder.

TOALETTToalett och dricksvatten finns i anslutning till start och mål.

PARKERINGKostnadsfri parkering finns i anslutning till start- och målgång.

Hansa Bygg Grand Prix


MTB Kalmar

 

Anmälan Hansa Bygg Grand Prix

 MTB Kalmar

Kidsloppet
Genomförs på en lätt slinga bredvid start/målområdet. Ett varv är ca 1 km långt och deltagande barn cyklar i åldersklassen 6-12 år. Efter målgång får alla barn medalj och bjuds på energi och dryck.

Anmälan och betalning sker på tävlingsdagen, kostnad 100:-
Hela summan går till Pontuz Löfgrens fond för barn- och ungdomar, administreras av Stadsmissionen.

Loppet startar Klockan 12.20 intill start & målområdet.


Hansa Bygg Grand Prix

MTB Kalmar KIDS

Anmäl dig här!

Tävlingsklass & Motionsklass

PRISER

TÄVLINGSKLASS HERRAR SENIOR
Någon av följande licenser HJ-, U23-, Elite H- & Master H licens
1:a - 10.000:-
2:a - 5.000:-3:a - 2.500:-4:a - Pokal
5:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

TÄVLINGSKLASS HERRAR SPORT
1:a - Pokal
2:a - Pokal
3:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

TÄVLINGSKLASS UNGDOM POJKAR SPORT
1:a - Pokal
2:a - Pokal
3:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

TÄVLINGSKLASS POJKAR 9-10år, 11-12år, 13-14år, 15-16år
1:a - Pokal
2:a - Pokal
3:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

MOTIONSKLASS & KIDSLOPP
Alla som fullföljer loppet får medalj

TÄVLINGSKLASS DAMER SENIOR
Någon av följande licenser HJ-, U23-, Elite H- & Master H licens
1:a - 10.000:-
2:a - 5.000:-3:a - 2.500:-4:a - Pokal
5:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

TÄVLINGSKLASS DAMER SPORT
1:a - Pokal
2:a - Pokal
3:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

TÄVLINGSKLASS UNGDOM FLICKOR SPORT
1:a - Pokal
2:a - Pokal
3:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

TÄVLINGSKLASS FLICKOR, 9-10år, 11-12år, 13-14år, 15-16år
1:a - Pokal
2:a - Pokal
3:a - Pokal

Alla som fullföljer loppet får medalj

MOTIONSKLASS & KIDSLOPP
Alla som fullföljer loppet får medalj

DATUM
18 Maj 2024

HITTA HIT
Klicka här för länk till Kalmarsundsparken.

PARKERING
Det finns parkering i anslutning till start/mål området i Kalmarsundsparken,
parkering 1. Om det blir fullt där går det även att parkera på parkering 2 Långviken,
ca 400 meterifrån start/mål område.
Det är många andra besökare i Kalmarsundsparken samtidigt med vårt arrangemang.
Viktigt att ej blockera vägar så utryckningsfordon kan ta sig fram.

START OCH FÅLLOR
Start kl. 10.00 - 21km, Tävlingsklass P/F 13-14 år - Fålla 1 (Licenskrav)
Start kl. 10.00 - 14km, Tävlingsklass P/F 11-12 år - Fålla 2 (Licenskrav)
Start kl. 10.00 - 7km, Tävlingsklass P/F 9-10 år - Fålla 3 (Licenskrav)
Start kl. 10.00 - 7km, Ungdom Sport 9-14år - Fålla 4 (Licenskrav)

Start kl. 12.00 - 60km, H/D Seniorer från 17år - Fålla 1 (Licenskrav, någon av HJ/DJ-, U23-, Elite H/D- eller Master H/D)Start kl. 12.00 - 30km, Tävlingsklass P/F 15-16 år - Fålla 2 (Licenskrav)
Start kl. 12.00 - 30km, H/D Sport från 15 år - Fålla 3 (Licenskrav)
Start kl. 12.00 - 30km & 60km Motionsklasser - Fålla 4 (Åldersgräns motionslopp: 30km 11-14 år i vuxet sällskap, 60km från 15 år)

Klicka här för mer information om tävlingsklasser
Klicka här för mer information om licenser

Startlista & Resultatlista
Startlista

NUMMERLAPPAR
Hämtas vid Sekretariatet från kl. 07.00 på tävlingsdagen


TÄVLINGSREGLER
SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 gäller. Allt tävlande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på internet med namn, förening/ort. Det är inte tillåtet att använda elcykel. Delar av bansträckningen går på vägar med allmän trafik där normala trafikregler och trafikförordningen (1998:1276) gäller. Funktionärer och säkerhetsvakter längs banan ska varna men har inte rätt att reglera den allmänna trafiken.
Uppdaterad regel gällande 1.3.008
Om man lägger armarna på styret (tempoställning) så blir man diskvalificerad. Du måste hålla i styret med händerna.

DEPÅER
Det kommer att finnas depå efter 30km. (strax efter varvning / målgång) Där finns vatten & energidryck.

LANGNING
Det är fri langning efter banan, men det är inte tillåtet i depåerna. Langning ska ske från höger sida.

SKRÄPZONER
Vi lämnar inget annat än hjulavtryck och tar bara med oss minnen.
För att lösa det slänger vi  bara skräp på markerade skräpzoner i anslutning till våra depåer!
Missbruk av detta kan leda till diskvalificering.

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Patrik Hjertqvist, patrik@hansagp.se
Chefskommissarie: Christer Johansson
Kommissarie: Claes Andersson

TIDTAGNING
Elektronisk tidtagning med engångschip.

DOKUMENTATION
Fotografer kommer vara utplacerade längs banan och i tävlingscentrum.
Bilderna kommer att användas i social media och på hemsidan.

PRISPENGAR
35 tkr fördelat lika mellan Herrar & Damer Seniorer
Förtydligande:
10.000 kr till vinnare i tävlingsklassen "Herrar Senior" & "Damer Senior"
5.000 kr till andra placering
2.500 kr till tredje placering
För att delta i tävlingsklass Herrar eller Damer Senior krävs någon av följande Licenser:
(HJ/DJ-, U23-, Elite H/D- & Master H/D licens)

ENGÅNGSLICENSSedan 2020 går det enbart att teckna engångslicens via Cardskipper-appen.
Deltagare som anmält sig med engångslicens i tävlingsklass skall visa upp sin
licens i Cardskipper-appen vid upphämtande av nummerlapp.
Läs mer om hur du går till väga HÄR!

EFTERANMÄLAN
Under förutsättning att max antal deltagare inte uppnåtts är det möjligt att anmäla sig fram till 1 timme innan start mot extra avgift om 100kr. Vid efteranmälan till tävlingsklass ska licensnummer uppges. Anmäla görs via onlineanmälan.

 

Anmälan görs via est Mika Timing

BANINFORMATION 7/14/21KM - TÄVLINGSKLASS P/F 9-10 år, P/F 11-12 år, P/F 13-14 år & Ungdom Sport 9-16år
Ett varv mäter ca 7 km. Start och målgång sker i Kalmarsundsparken. Här finns även toaletter och möjlighet att fylla på vattenflaskor samt spola av cykeln. Loppet går på elljusspår och har inga större backar.

Pojkar & Flickor 9-10 år cyklar 1 varv
Pojkar & Flickor 11-12 år cyklar 2 varv
Pojkar & Flickor 13-14 år cyklar 3 varv

Ungdom Sport 9-16 år cyklar 1 varv

Länk till stravasegment: Klicka här

Stort tack till alla deltagare, funktionärer och samarbetspartners för en fantastisk dag!