© Copyright 2018, Kalmar Grand Prix | Kontakta oss: info@kalmargp.se

instagram-mono
facebook-mono
mail-mono

ALLMÄNNA VILLKOR

När du betalar anmälningsavgiften godkänner du samtidigt nedanstående:

 • Deltagandet sker på egen risk.
 • Varje cyklist ansvarar för att vara registrerad på den nummerlapp och det chip som används.
 • Ändarna på ditt styre ska vara pluggade.
 • Tempo/Triathlon eller extra bågar är inte tillåtna
 • Heltäckta hjul är inte tillåtna.
 • Tandemcykel för max två personer är tillåtet. Båda måste vara anmälda till loppet och sitta vända i cykelns färdriktning
 • I motionsklassen får inte egna följebilar eller egna depåer användas.
 • Medcyklister som inte är anmälda till loppen är inte tillåtna på banan.
 • Godkänd cykelhjälm ska användas under HELA loppet.
 • Nummerlapp ska bäras på bröstet.
 • Det är inte tillåtet att använda telefonen när du cyklar.
 • Det är inte tillåtet att lyssna på musik i hörlurar under loppet.
 • Vi kör på öppna vägar. Hänsyn ska visas mot samtliga medtrafikanter.
 • Funktionärs och skyltars anvisning ska följas.
 • Gör säkra omkörningar! Du kör på allmän väg med normal trafik.
 • Det är farligt att cykla i klunga om man inte är van. Håll din egen takt.
 • Hansa Bygg Grand Prix Kalmar ansvarar inte för skada på egendom.
 • Hansa Bygg Grand Prix Kalmar återbetalar inte startavgiften i händelse av sjukdom eller annat förhinder.